Przepisy branżowe

Przepisy dotyczące zawartości mgły olejowej w powietrzu są różne w poszczególnych krajach, co nie zmienia faktu, że prawie wszystkie kraje wprowadziły wytyczne dotyczące ochrony zdrowia pracowników w ich miejscach pracy. Filtry mgły olejowej Filtermist pomagają firmom stosującym obrabiarki chronić zdrowie swoich pracowników i minimalizują stopień narażenia na szkodliwe cząsteczki mgły olejowej w powietrzu.

Filtermist pomaga producentom obrabiarek chronić pracowników na całym świecie przed narażeniem na działanie mgły olejowej.

Światowa wartość rynku produkcji obrabiarek jest obecnie wyceniania na około 84 miliardów USD*. Maszyny te są dostarczane do różnych sektorów produkcyjnych, w tym do sektora medycznego, elektronicznego, kolejowego i obronnego. Obrabiarki mają kluczowe znaczenie dla producentów na całym świecie. W przemyśle motoryzacyjnym i transportowym stale odnotowuje się wzrost popytu ze względu na zwiększoną produkcję i sprzedaż samochodów w ostatnich czasach.

Do cięcia, szlifowania, piłowania i frezowania stosuje się środki chłodzące i smary, w tym emulsje lub czysty olej, które po zastosowaniu do obróbki elementów metalowych pod wysokim ciśnieniem tworzą mgiełkę olejową. Mgła olejowa w powietrzu może powodować szereg potencjalnie poważnych zagrożeń dla zdrowia, w tym zewnętrznych alergicznych zapaleń pęcherzyków płucnych – dlatego ważne jest, aby mgła olejowa była skutecznie usuwana.

Zapraszamy do sekcji Producenci obrabiarek na naszej stronie informacyjnej, aby dowiedzieć się więcej o naszej wieloletniej współpracy z wiodącymi dostawcami obrabiarek w Wielkiej Brytanii.