Przepisy branżowe

ISO/TC 20 Normy w przemyśle lotniczym

Producenci z branży lotniczej muszą stosować się do surowych norm wydajności i jakości narzuconych przez ISO/TC 20 – komitet techniczny Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) odpowiedzialny za opracowanie i utrzymanie norm dla samolotów i statków kosmicznych. Komitet ISO/TC 20 opracował ponad 600 norm regulujących przemysł lotniczy i kosmonautyczny.

Filtermist pomaga producentom z branży lotniczej zapewnić, że stosowane elementy spełniają najwyższe standardy przemysłowe.

Stosowanie płynów do obróbki metalu w celu smarowania narzędzi i chłodzenia elementów podczas typowych zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym może przyczyniać się do powstawania szeregu zanieczyszczeń powietrza, takich jak mgła olejowa i mgła chłodziwa, kurz, opary, para wodna i dym.

Jeśli poziom tych zanieczyszczeń w powietrzu nie jest skutecznie regulowany, mogą one przyczyniać się do powstawania poważnych problemów w wielu obszarach działalności. Stwierdzono , że narażenie na powietrze zanieczyszczone wymienionymi płynami może powodować szereg problemów zdrowotnych, w tym choroby zawodowe, takie jak astma, zapalenie skóry, uszkodzenia wątroby, a nawet nowotwory. Ponadto niska jakość powietrza może obniżać jakość produktu końcowego, wpływać na awarie urządzeń, obniżać poziom wydajności pracowników, a także skutkować wysokimi karami za nieprzestrzeganie przepisów branżowych.

Filtry mgły olejowej Filtermist cieszą się na świecie zaufaniem wielu wiodących producentów z branży lotniczej i kosmonautycznej w zakresie skutecznego usuwania mgły olejowej i mgły z chłodziwa, oparów i pary z powietrza w zakładach produkcyjnych. Takie filtry stosuje się również w środowiskach, w których występuje znaczna zawartość Skydrolu, ognioodpornego płynu hydraulicznego stosowanego w lotnictwie, przy czym do tej pory nie odnotowano żadnych negatywnych skutków z nim związanych.

Zastosowania w lotnictwie i kosmonautyce

Wszystkie zastosowania