Przepisy branżowe

ISO13485:2016Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością

Zakłady produkcji wyrobów medycznych muszą stosować się do szeregu norm zarządzania jakością, z których kluczową jest norma ISO 13485 – system zarządzania jakością dedykowany producentom wyrobów medycznych. Ta norma rozszerza zakres normy ISO 9001 i ma na celu zapewnienie, że organizacje przestrzegają zasad kontroli jakości, identyfikowalności, walidacji procesów i zarządzania ryzykiem.

Filtermist pomaga w zapewnieniu możliwie najczystszych warunków pracy w zakładach produkcyjnych.

Produkowane wyroby medyczne montowane są w urządzeniach z wielu specjalizacji, począwszy od ortopedii i stomatologii, poprzez aparaturę diagnostyczną, anestezjologiczną i do dróg oddechowych, aż po urządzenia do transfuzji krwi i dożylnego podawania leków.

Każdy przemysł charakteryzuje się określonymi procesami produkcyjnymi, w trakcie których istnieje ryzyko narażenia zdrowia pracowników. Od tych procesów zależy też jakość produktu końcowego i wydajność pracowników.

Filtermist oferuje szeroką gamę produktów i usług jednym z największych producentów wyrobów medycznych na świecie, co pozwala im zapewnić czyste, wydajne środowiska pracy.

Zastosowania w produkcji wyrobów medycznych

Wszystkie zastosowania