Absolent Air Care Group to globalna grupa specjalizująca się w oczyszczaniu powietrza, która dostarcza indywidualnie opracowane rozwiązania do różnych procesów produkcyjnych. Nasze produkty i wiedza techniczna poprawiają jakość życia i umożliwiają osiąganie wyższej wydajności biznesowej.

Nie akceptujemy sytuacji, w której miliony ludzi na całym świecie są zmuszone pracować w środowiskach, gdzie powietrze jest silnie zanieczyszczone. Zarówno personel, jak i pracodawcy – czyli nasi klienci – zasługują na lepsze warunki. Realizujemy misję, którą jest wspieranie firm w oczyszczaniu powietrza w oparciu o nasze rozbudowane know-how, stosując rozwiązania, które zapewniają długotrwałą poprawę.

Chodzi o coś więcej niż tylko zachowanie zgodności z wytycznymi i przepisami. Wiemy, że czyste powietrze ma kluczowe znaczenie dla zdrowego rozwoju zarówno ludzi, jak i firm oraz organizacji.

Siedziba główna Absolent Air Care Group znajduje się w Gothenburgu, w Szwecji, a obrót akcjami firmy (nazwa skrócona: ABSO) odbywa się na giełdzie Nasdaq First North w Sztokholmie.

Dowiedz się więcej o Absolent Air Care Group: www.absolentgroup.com

Absolent Air Care Group