Wydajny odciąg jest koniecznością!

Pomimo obowiązujących przepisów mających na celu ochronę zdrowia pracowników i jakości powietrza w pomieszczeniach, nadal w wielu krajach pracownicy są codziennie narażani na potencjalnie zagrażające im życiu cząsteczki stałe.

Dane statystyczne

W stanie spoczynku dorośli oddychają z częstotliwością 12-20 razy na minutę. Odpowiada to od 17 280 do 28 800 oddechów dziennie – średnio 23 040 oddechy dziennie. Jest to około 960 oddechów na godzinę. Pomnożenie tej liczby przez średni czas pracy wynoszący 8 godzin dziennie wskazuje, że pracownik wykonuje średnio 7680 oddechów w zanieczyszczonym środowisku pracy każdego dnia!

Co może zrobić pracodawca, aby zminimalizować narażenie na zanieczyszczenia?

Istnieje szereg środków, które pracodawcy mogą podjąć, aby pomóc chronić swoich pracowników przed narażeniem na niebezpieczne cząstki unoszące się w powietrzu:

  • przeprowadzić ocenę ryzyka i określić niezbędne środki ostrożności
  • zapobiegać i właściwie kontrolować narażenie
  • zapewnić stosowanie i konserwację środków kontroli
  • monitorować jakość powietrza


Kontroluj swój kolektor mgły olejowej Filtermist z nowym i ulepszonym monitorem F Monitor. Monitory Filtermist F 2 oraz 2+ wykorzystują system świateł ostrzegawczych bazujący na drogowej sygnalizacji świetlnej do powiadamiania operatorów maszyn o konieczności przeprowadzenia serwisu kolektora mgły olejowej.

Dowiedz się więcej

Teraz z możliwością łączenia się z dedykowaną aplikacją poprzez Bluetooth

Monitory Filtermist F 2 oraz 2+ natychmiast informują o wszelkich problemach z systemem odciągowym lub o konieczności przeprowadzenia serwisu.