Przepisy branżowe

BS 8887-1:2006Projektowanie w zakresie produkcji, montażu, demontażu i przetwarzania po zakończeniu eksploatacji (MADE)..

Filtermist pomaga przemysłowi wytwórczemu utrzymać wysoką jakość powietrza wewnątrz zakładów i optymalny poziom wydajności.

Przemysł wytwórczy i inżynieryjny są potocznie określane jako „brudne”, głównie ze względu na fakt, że wiążą się z wysokim stopniem zanieczyszczenia podczas procesów produkcji. Działania, na które składają się szlifowanie, cięcie, frezowanie, toczenie i mycie elementów mogą przyczyniać się do powstawania mgły olejowej, pary wodnej lub oparów.

Podczas gdy większe cząsteczki, takie jak kurz, trafiają do nosa i ust, drobne cząsteczki, takie jak mgła olejowa i dym olejowy, przechodzą przez ludzkie „filtry” i przedostają się do układu oddechowego i/lub krwiobiegu. Ponieważ cząstki pochodzące z niektórych nowoczesnych maszyn są zwykle mniejsze niż dotychczas generowane zwiększa się ich negatywny wpływ na zdrowie pracowników, gdyż tradycyjne filtry nie są w stanie wychwycić tych submikronowych cząstek.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) donosi, że obecnie ponad 65 milionów ludzi cierpi na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), na którą co roku umiera 3 miliony osób, co czyni ją trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie.

Narażenie na niebezpieczne cząstki unoszące się w powietrzu można znacznie zredukować poprzez skuteczny system odciągowy.